Naloge
Naloge
Evidenca nalog je namenjena spremljanju nalog na projektih ali sestankih. Lahko jo uporabljate tudi za potrebe vodenja vseh drugih delovnih nalog.

25.03.2018

Pri nalogah se lahko spremljajo naslednji podatki:
 • naziv (ime naloge)
 • začetek (datum začetka)
 • konec (datum konca)
 • opis (daljši opis naloge)
 • naročnik (delavec, ki naroča nalogo)
 • izvajalec (delavec, ki izvaja nalogo)
 • prioriteta (nizka, srednja, visoka)
 • kategorija (v katero področje/projekt naloga spada)
 • napredovanje (možne izbire: ni opredeljeno, slabo, dobro, odlično)
 • status (možne izbire: ni še v delu, v delu, narejeno)
 • rokovnik (Da - naloga se pokaže v rokovniku, Ne - naloga se ne pokaže v rokovniku)
 • opomba (opomba pri tej nalogi).
Na evidenci so vaše naloge (vi kot izvajalec) ali naloge delavcev (sodelavci kot izvajalci).

Primer evidence


Koristne povezave