Njen glavni namen je olajšati upravljanje in organizacijo teh pregledov.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam preventivnih zdravstvenih pregledov po delavcih: Aplikacija omogoča prikaz seznama preventivnih zdravstvenih pregledov glede na posamezne delavce.
 • Izvoz evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih v Excel: Uporabnik lahko izpiše evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih v Excel formatu, kar omogoča enostavno urejanje in analizo podatkov.
 • Izpis napotnice in spričevala za preventivni zdravstveni pregled: Aplikacija omogoča generiranje napotnic za preventivne zdravstvene preglede in spričevala, kar olajša administrativne postopke.
 • Urejanje podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih: Uporabnik lahko ureja podatke o preventivnih zdravstvenih pregledih, vključno s spreminjanjem statusa, ki označuje fazo pregleda. Možni statusi so:
  • V obdelavi: Preventivni zdravstveni pregled je trenutno v izvajanju.
  • Neaktivno: Preventivni zdravstveni pregled trenutno ni aktualen.
  • Arhivirano: Preventivni zdravstveni pregled ni več aktualen in je shranjen v arhivu za evidenco.
 • Poleg tega lahko uporabnik vnaša tudi datume pregledov, naslednjih pregledov, informacije o izvajalcu zdravstvenega varstva, rezultate pregleda in številko zdravniškega spričevala.
 • Filtriranje podatkov: Aplikacija omogoča filtriranje podatkov na seznamu glede na izbrane filtre, kot so status pregleda (v obdelavi, neaktivni, arhivirani, vsi statusi) in ključne besede.
 • Prenos datuma naslednjega pregleda v Rokovnik: Aplikacija omogoča prenos datuma naslednjega pregleda v Rokovnik, kar pomaga pri obveščanju o pomembnih datumih in terminih.
Vrste zdravstvenih pregledov, ki jih aplikacija podpira, so:
 • Predhodni preventivni zdravstveni pregledi.
 • Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi.
 • Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.
Priporočljivo je, da predhodno vnesete naslednje podatke, ki so potrebni pri izpisu napotnice za preventivni zdravstveni pregled:
 • Podatki iz »Izjave o varnosti z oceno tveganja«: V evidenco delovnih mest je treba vnesti ustrezne podatke, pridobljene iz »Izjave o varnosti z oceno tveganja«. Ti podatki so pomembni za zagotavljanje ustrezne dokumentacije in izpolnjevanje zahtev glede varnosti pri izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov.
 • Osnovni podatki o podjetju: Na nastavitvah aplikacije je priporočljivo vnesti osnovne podatke o podjetju, ki se bodo nato uporabili pri izpisu napotnice. To vključuje podatke, kot so ime podjetja, naslov, kontaktni podatki in morebitne druge pomembne informacije.
Zagotavljanje točnih in ažuriranih podatkov o varnosti ter osnovnih podatkov o podjetju je ključnega pomena za pravilen in učinkovit izpis napotnice za preventivni zdravstveni pregled delavcev.

Izpis zaslona


Koristne povezave