Seznam lahko pregledujete na dva načina:
 • v obliki evidence (seznam urejen po datumu vpisa/spremembe) in
 • kot urnik (določen vrstni red zasedenosti počitniških kapacitet v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene zasedenosti počitniških kapacitet, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • naziv počitniške kapacitete,
 • naslov počitniške kapacitete,
 • dogodek v počitniški kapaciteti, zaradi katerega je počitniška kapaciteta zasedena (npr: 'Počitnice', 'Team building'),
 • uporabnik počitniške kapacitete,
 • status: v kateri fazi je zasedenost počitniške kapacitete:
  • Aktivno: zasedenost počitniške kapacitete je aktualna.
  • Neaktivno: zasedenost počitniške kapacitete ni več aktualna. V tem terminu se lahko počitniška kapaciteta zasede z npr. drugim uporabnikom.
  • Arhivirano: zasedenost počitniške kapacitete je potekla in je v arhivu zaradi evidence o zasedenosti počitniških kapacitet.
 • datum od katerega dalje je počitniška kapaciteta zasedena,
 • datum do katerega je počitniška kapaciteta zasedena.
Urnik je vrstni red zasedenosti počitniških kapacitet v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek zasedenosti počitniških kapacitet npr. za dan, teden, mesec ali leto. Na časovnici so izpisani:
 • termini zasedenosti počitniških kapacitet,
 • delavci, ki imajo počitniške kapacitete v uporabi in
 • počitniške kapacitete, ki so v uporabi.

Primer evidence zasedenosti počitniških kapacitet


Primer vpisa v evidenco zasedenosti počitniških kapacitet


Primer urnika zasedenosti počitniških kapacitet


Koristne povezave