Podatke uporabljate v povezanih aplikacijah. Delni seznam povezanih aplikacij:
 • Prejeta pošta (pošiljatelji pošte so partnerji),
 • Poslana pošta (prejemniki pošte so partnerji),
 • Stroški (pošiljatelji računov so partnerji),
 • Prejeti računi (pošiljatelji računov so partnerji),
 • Izdani računi (prejemniki računov so partnerji).
Omogoča:
 • Seznam partnerjev (podjetja/ustanove ali fizične osebe).
 • Urejanje:
  • osnovnih podatkov o partnerjih in
  • kontaktnih oseb partnerja.
 • Iskanje med vsemi vpisanimi partnerji. Išče se med naslednjimi podatki (naziv, priimek, ime, naslov, poštna številka, kraj, e-pošta, telefon, država).
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivni, neaktivni, arhivirani, vsi statusi) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
 • Izpis seznama partnerjev v Excel.

Izpis podatkov o partnerjih


Koristne povezave