Na evidenci je seznam vseh vozil voznega parka.

Seznam vozil pregledujete v obliki tabele/evidence. Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščena vozila, ki so vpisana/spremenjena zadnja. Na seznamu so naslednje informacije:
 • model in znamka vozila (naziv vozila),
 • registracija (registrska številka vozila),
 • datum nabave oz. začetek uporabe vozila,
 • način obračuna km,
 • skrbnik vozila (priimek in ime delavca),
 • opomba (opomba, dodatne informacije),
 • status (*): aktivno, neaktivno in arhivirano.
 • (*) Status vozila pove, v kateri fazi je vozilo:
  • aktivno: vsa aktivna vozila, ki jih lahko uporabljamo,
  • neaktivno: vsa neaktivna vozila, ki jih (trenutno) ne moremo uporabljati,
  • arhivirano: vsa arhivirana vozila, ki jih ne uporabljamo več. Na seznamu so zaradi kasnejših vpogledov v evidenco. Lahko smo jih že prodali.
Povezane aplikacije Uporaba vozil, Vzdrževanje vozil, Poraba goriva, Vozila in Rokovnik omogočajo:
 • vodenje uporabe vozil (knjiga voženj in izračun števila prevoženih kilometrov),
 • vodenje vzdrževanja in stroškov vozil,
 • vodenje stroškov porabljenega goriva,
 • evidenco podrobnih podatkov o vozilih in
 • koledar, ki opomni na prihajajoče dogodke/obveznosti o:
  • terminu uporabe vozila,
  • terminu vzdrževanja vozila in
  • pomembnih datumih (npr.: naslednji tehnični pregled, nakup vinjet, naslednja menjava pnevmatik, itd.).

Primer izpisa evidence vozil


Primer izpisa podrobnih podatkov o vozilu


Koristne povezave