Aplikacija uporabnikom omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam opravljenih usposabljanj in izobraževanj po delavcih: V aplikaciji je na voljo pregleden seznam, ki prikazuje vse podatke o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih glede na posamezne delavce. Uporabniki lahko hitro pregledajo in najdejo želene informacije.
 • Izvoz evidence o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v Excel: Aplikacija omogoča izvoz evidence o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v formatu Excel. S tem uporabniki pridobijo dokument, ki ga lahko preprosto delijo ali obdelujejo v drugih orodjih.
 • Urejanje podatkov o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih: Uporabniki lahko urejajo podatke o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih v aplikaciji. Imajo možnost spreminjanja statusa, ki prikazuje, v kateri fazi se nahaja določeno usposabljanje/izobraževanje (v obdelavi, neaktivno, arhivirano). Prav tako lahko posodabljajo informacije o delavcu (priimek, ime, naziv organizacijske enote), nazivu/imenu izobraževanja, vrsti izobraževanja, datumu opravljanja, rezultatu, datumu veljavnosti, datumu naslednjega usposabljanja in izobraževanja ter izvajalcu izobraževanja.
 • Filtriranje podatkov: Aplikacija omogoča uporabo filtrov za izbiranje podatkov na seznamu. Uporabniki lahko izberejo med različnimi možnostmi filtriranja, kot so statusi (v obdelavi, neaktivno, arhivirano, vsi statusi) in iskanje po ključni besedi. S tem pridobijo natančne rezultate glede na svoje potrebe.
 • Prenos datuma veljavnosti in datuma naslednjega usposabljanja in izobraževanja v Rokovnik: Aplikacija omogoča uporabnikom prenos pomembnih datumov, kot so datum veljavnosti usposabljanja in izobraževanja ter datum naslednjega usposabljanja in izobraževanja, v Rokovnik. S tem imajo uporabniki na enem mestu obvestila o pomembnih terminih oz. datumih o pomembnih terminih.
Aplikacija omogoča vnos različnih vrst usposabljanj in izobraževanj, med katerimi lahko izbirate. Nekatere pogoste vrste vključujejo:
 • Nacionalna poklicna klasifikacija
 • Specializacija
 • Usposabljanje
 • Delavnica
 • Seminar
 • Tečaj
Seznam vrst usposabljanj in izobraževanj ni omejen le na zgornje možnosti. Aplikacija omogoča prilagajanje in dodajanje drugih vrst, ki ustrezajo specifičnim potrebam vašega podjetja. S tem zagotavljamo večjo prilagodljivost in natančnost pri beleženju podatkov o usposabljanjih in izobraževanjih.

Izpis Evidence o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih


Izpis podrobnih informacij o opravljenem usposabljanju in izobraževanju


Izpis Seznama vrst izobraževanj


Izpis Seznam izvajalcev izobraževanj


Koristne povezave