Aplikacija Potni nalogi je namenjena vodenju podatkov o službenih poteh, ki jih imate v vašem podjetju/ustanovi.

Delavcu, ki je v vlogi potnika (voznika), se vodijo stroški (tudi za refundacijo), ki pri potovanju nastanejo in o katerih se poroča pri obračunu plač.

Za vozilo se vodi knjiga voženj z opravljenimi kilometri in urnik uporabe. To omogoča, da smo obveščeni o opravljenih kilometrih in prostem/zasedenem vozilu.

Aplikacija je namenjena za vodenje:
 • navadnih (enkratnih) potnih nalogov in
 • trajnih (mesečnih) potnih nalogov.
Navadni (enkratni) potni nalogi so tisti, ki se izvedejo enkrat in kjer potnik potuje v celotnem terminu, kot je naveden na potnem nalogu. Pri tem se vozilo uporablja cel čas potovanja.

Trajni (mesečni) potni nalogi so namenjeni za vodenje krajših relacij (ponavljajoče, krajše službene poti) v obdobju, kot je navedeno na potnem nalogu. Običajno je datum veljavnosti potnega naloga od prvega do zadnjega v mesecu. Poročilo potovanja vsebuje datume izvajanja poti, namen, relacije in prevožene kilometre.

V povezani aplikaciji Uporaba vozil se za vozila vodijo načrtovane in opravljene poti.

Evidenca potnih nalogov omogoča:
 • Vodenje seznama podatkov o potnih nalogih v vašem podjetju/ustanovi.
 • Povezavo podatkov o službenih poteh in stroških potovanja z napotitvami v tujino (aplikacija Napotitve v tujino).
 • Razvrščanje potnih nalogov glede na status:
  • Vpisan: Potnik/skrbnik/predlagatelj je vpisal potni nalog in čaka na odobritev.
  • Odobren: Odgovorna oseba je odobrila potni nalog in čaka na poročilo, ki ga bo naredil potnik.
  • Pripravljeno poročilo: Potnik je vpisal poročilo in poročilo čaka na vpis obračuna.
  • Obračunan: Obračun je narejen; poročilo in obračun čakata na potrditev odgovorne osebe.
  • Potrjen: Odgovorna oseba je potrdila poročilo in obračun; potni nalog, poročilo in obračun čakajo na skrbnika, ki bo zaključil dokumentacijo.
  • Zaključen: Vsa dokumentacije je urejena in je pripravljen za izdelavo izpisa REK ali čaka na arhiviranje.
  • Neaktiven: Potni nalog je preklican in neveljaven.
  • Arhiviran: Potni nalog je arhiviran, vse v zvezi z njim je narejeno.
 • Urejanje podatkov o potnih nalogih.
 • Izpis naloga, poročila, uporabe vozil (knjiga voženj) in obračuna.
 • Izpis seznama potnih nalogov v Excel.
 • Izpis REK potnih nalogov v Excel. Potni nalogi so sumirani (stroški dnevnic, kilometrine, ostalih stroškov in skupaj stroški potovanja) po delavcih in razdeljeni po napotitvah v Sloveniji in tujini.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (v obdelavi, neaktivno, arhivirano, delavec) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
 • Izračun dnevnic, kilometrine, ostalih stroškov in stroškov potovanja skupaj (v povezavi s filtriranjem podatkov).

Izpis potnih nalogov


Vpis potnega naloga

Koristne povezave