Podatki o bančnih računih partnerjev se uporabljajo v povezanih aplikacijah Prejeti računi, Izdani računi in Bančni izpiski. Vodenje računov je še zlasti pomembno zaradi aplikacije Bančni izpiski, kjer je omogočena avtomatizirana likvidacija računov v primeru ujemanja številke bančnega računa na XML izpisku in številke bančnega računa na prejetem ali izdanem računu.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam bančnih računov partnerjev.
 • Urejanje podatkov o bančnih računih:
  • Naziv/Oseba: Ime podjetja/ustanove ali priimek in ime fizične osebe (partner).
  • Naziv računa: Običajno se ujema z imenom imetnika računa, vendar ima možnost odprtja računa pod drugim imenom.
  • Iban: Številka transakcijskega računa v obliki IBAN.
  • BIC banke.
 • Spremljanje statusov bančnih računov:
  • Aktivno: bančni računi so aktivni.
  • Neaktivno: bančni računi so neaktualni in neaktivni.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, vsi statusi, partnerji) in glede na vpisano ključno besedo (filter).

Evidenca bančnih računov partnerjev


Koristne povezave