Podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, v okviru te dejavnosti lahko izvaja storitev tudi v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.

Napoteni delavec je vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega opravljanja storitev slovenskega oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena v ustrezna socialna zavarovanja v državi, kjer ima delodajalec sedež, začasno opravlja delo v drugi državi članici EU, kot je tista, v kateri običajno opravlja delo.

Potrdilo A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže, da je tudi v času dela na območju zunaj svoje države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Potrdilo A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Povezana aplikacija Potni nalogi omogoča vodenje podatkov o službenih poteh in stroških za posamezno napotitev.

Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene napotitve, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • številka vloge,
 • številka potrdila A1,
 • priimek in ime napotenega delavca,
 • osebna identifikacijska številka,
 • datum začetka (od kdaj dalje je napoten),
 • datum konca (do kdaj je napoten),
 • datum predčasne prekinitve,
 • naziv naročnika storitve,
 • kraj izvajanja storitve,
 • dela in naloge.
Aplikacija omogoča:
 • Vodenje seznama podatkov o napotenih delavcev in potrdil A1 v vašem podjetju/ustanovi.
 • Urejanje podatkov o napotitvah.
 • Prenos datuma konca napotitve in datuma predčasne prekinitve napotitve v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.
 • Izpis seznama napotenih delavcev in potrdil A1 v Excel.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (napoteni delavec) in glede na vpisano ključno besedo (filter).

Izpis seznama napotitev v tujino


Izpis napotitve v tujino


Koristne povezave