Aplikacija Delovni nalogi je namenjena beleženju podatkov o delih in nalogah, ki jih opravite pri strankah, v organizacijskih enotah (SM) ali na lokacijah. Njen glavni namen je olajšati upravljanje in organizacijo urnikov, terminov in delovnih ur delavcev.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam delovnih nalogov po odgovornih delavcih: Aplikacija omogoča prikaz seznama delovnih nalogov glede na posamezne delavce, ki so odgovorni za izvedbo.
 • Izvoz evidence delovnih nalogov v Excel: Uporabnik lahko izpiše evidenco delovnih nalogov v Excel formatu, kar omogoča enostavno urejanje in analizo podatkov.
 • Urejanje podatkov o delovnih nalogih: Uporabnik lahko ureja podatke o delovnih nalogih, vključno s spreminjanjem statusa, ki označuje fazo delovnih nalogov. Možni statusi so:
  • Vpisan: delavec (nadrejeni) je delovni nalog odprl.
  • Odobren: delovni nalog je odobren in čaka na izvedbo.
  • Izveden: predpisana dela in naloge na delovnem nalogu so narejena.
  • Poročilo: narejeno je poročilo za opravljena dela in naloge.
  • Potrjen: opravljena dela in naloge ter poročilo je delavec (nadrejeni) potrdil.
  • Zaključen: vsa opravila v zvezi z delovnim nalogom so narejena, vključno z administracijo.
  • Arhiviran: delovni nalog ni več aktualen in je shranjen v arhivu za evidenco.
 • Poleg tega lahko uporabnik vnaša tudi predvidene in dejanske termine DN, razporejene delavce na DN, poročila o opravljenih delih in nalogah.
 • Filtriranje podatkov: Aplikacija omogoča filtriranje podatkov na seznamu glede na izbrane filtre, kot so status delovnega naloga (vpisani, odobreni, izvedeni, poročila, potrjeni, zaključeni, arhivirani, vsi statusi, delavci - odgovorni) in ključne besede.
 • Evidenca delovnih nalogov


  Evidenca delovnih nalogov (podrobne informacije)


  Koristne povezave