Evidenca delavcev omogoča:
 • Evidenco osnovnih podatkov o delavcih.
 • Evidenco razširjenih podatkov o delavcih (rojstni podatki, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba in poklic, sedanja delovna doba, predhodna delovna doba, delovno dovoljenje tujca, zdravstveni pregledi, zdravstveno stanje, pridobljena znanja, zadolžitve osebne opreme, družinski člani, dopolnilno delo in napotitve v tujino).
 • Prenos pomembnih datumov (rojstvo, nastop dela, poskusna doba, veljavnost pogodbe, iztek delovnega dovoljenja, predhodni/naslednji zdravniški pregled, obnovitev nacionalne poklicne kvalifikacije, datum naslednjega usposabljanja za varstvo pri delu, datum izteka delovnega dovoljenja - tujec, datum konca napotitve v tujino, datum predčasne prekinitve napotitve v tujino) v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.
 • Urejanje podatkov vezano na predhodno delovno dobo.
 • Urejanje podatkov vezano na obračun mesečne prisotnosti.
 • Urejanje podatkov vezano na dopolnilno delo delavcev pri drugem delodajalcu.
 • Urejanje podatkov vezano na napotitve v tujino.
 • Urejanje podatkov po pooblastilu in pošiljanje aktivacijske kode delavcem.
 • Izračun starosti, števila polnih let pri delodajalcu in delovne dobe (sedanja zaposlitev in predhodna delovna doba).
 • Izpis seznama delavcev v Excel.
 • Izpis napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo.
 • Izpis napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivni, neaktivni, vsi statusi) in glede na vpisano ključno besedo (filter).

Izpis evidence delavcev


Koristne povezave