Obveznosti (dogodki, naloge in opravila) so urejene po datumu/terminu. Najprej prihajajoče obveznosti - najbližje današnjemu dnevu.

Obveznosti so predhodno vpisane v eno od evidenc in so označene, naj se pokažejo v rokovniku.

Seznam evidenc, kjer se vpisujejo obveznosti:
 • evidenca delavcev/pogodbenih delavcev/zunanjih sodelavcev/študentov,
 • evidenca prisotnosti/odsotnosti,
 • evidenca dopustov,
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih,
 • evidenca zadolžitev osebne opreme,
 • evidenca uporaba vozil,
 • evidenca vzdrževanja vozil,
 • evidenca nalog,
 • evidenca sestankov,
 • evidenca pregledov delovne opreme,
 • evidenca zasedenosti dvoran,
 • evidenca zasedenosti počitniških kapacitet,
 • seznam prejete pošte,
 • evidenca pogodb in
 • evidenca dogodkov (Razporedi).
V rokovniku so izpisane obveznosti (dogodki, naloge in opravila) za določen termin. Seznam vrst obveznosti:
 • odsotnosti/prisotnosti za delavce (dopust, lanski dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, manko ur, obisk pri zdravniku, itd..),
 • prisotnosti za pogodbene delavce/zunanje sodelavce/študente,
 • napovedi praznovanj rojstnih dni za delavce,
 • veljavnosti pogodb o zaposlitvi za delavce - če so zaposlitve za določen čas,
 • poskusna doba za delavce - če jo imajo,
 • datumi izteka delovnih dovoljenj (tujci),
 • datumi naslednjih obdobnih ali drugih usmerjenih zdravstvenih pregledov za delavce,
 • datumi veljavnosti strokovnih usposabljanj,
 • datumi naslednjih usposabljanj in izobraževanj,
 • obletnice prihodov v podjetje in datumi nastopov (datumi prihodov v podjetje),
 • datumi zadolžitev, datumi trajanj in datumi vrnitev osebne opreme (mobilni telefoni, računalniki, delovne obleke, zaščitna oprema, itd.),
 • datumi konca napotitev v tujino, datumi predčasnih prekinitev napotitev v tujino,
 • termini uporabe vozil,
 • termini vzdrževanj vozil, datumi naslednjih vzdrževanj,
 • datumi začetkov in datumi koncev nalog,
 • datumi sestankov ter termini zasedenosti dvoran,
 • termini zasedenosti dvoran,
 • termini zasedenosti počitniških kapacitet,
 • roki plačil računov/predračunov
 • datumi pregledov in/ali preizkusov delovne opreme,
 • datumi konca veljavnosti pogodb (nakupne, prodajne, najemne ali pogodbe o zaposlitvi) in
 • datumi razporedov za delavce.
Poleg evidence (spremljanje obveznosti s pomočjo brskalnika) lahko uporabljate tudi storitev Opomnik, ki avtomatsko na e-naslov obvešča o prihajajočih obveznostih, ki ste jih vpisani v eno od evidenc. Obvešča vas takrat, ko želite:
 • ob ponedeljkih za dogodke tega tedna ali
 • na dan dogodka oz. dogodkov.

Izpis zaslona


Koristne povezave