Omogoča:
 • evidenco in obdelavo poslane pošte (računi, predračuni, dobropisi, dopisi, reklamacije, ponudbe, itd.),
 • izdelavo poštne knjige (izpis v Excel),
 • popis oddanih pošiljk (Pošta Slovenije, obr. P-3),
 • oddajnico (Pošta Slovenije, obr. P-3a),
 • filtriranje poslane pošte: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (datum pošiljanja, pošiljatelj, prejemnik) in glede na vpisano ključno besedo (filter),
 • dodajanje poslane pošte v Poslane račune (v primeru, da je račun/predračun),
 • izdelavo e-računa v PDF obliki (v primeru, da je račun/predračun),
 • izdelavo izračuna - kumulative (v primeru, da je račun/predračun): znesek, vrednost, DDV, itd.
Pri vsaki poslani pošti (dokumentu) se lahko vpišejo naslednje informacije:
 • številka dokumenta - ročno vnesena številka dokumenta,
 • datum dokumenta - datum nastanka dokumenta pri pošiljatelju,
 • datum pošiljanja - datum pošiljanja dokumenta prejemniku,
 • pošiljatelj (oseba v vašem podjetju/ustanovi), ki je pošiljatelj pošte,
 • prejemnik (podjetje/ustanova/oseba), na katerega je pošta naslovljena,
 • zadeva - kratek opis poslane pošte,
 • opis - kratek opis poslane pošte,
 • tip dokumenta - vrsta dokumenta (npr.: račun, reklamacija, dopis, ugovor),
 • vrsta pošiljke,
 • masa v gramih,
 • poštnina v EUR,
 • odkupnina v EUR,
 • (R) (priporočeno),
 • (AR) (povratnica),
 • osebna vročitev,
 • znesek (računa/predračuna) - v primeru, da je poslana pošta račun ali predračun,
 • status (v reševanju, poslano prejemniku, plačano, končano, arhivirano) - faza v kateri je pošta (dokument).
V primeru, da je poslana pošta račun ali predračun, se lahko vpišejo naslednje informacije:
 • datum storitve - datum opravljene storitve/dobave blaga,
 • datum zapadlosti plačila (valuta plačila) - kdaj je potrebno račun plačati,
 • datum prejemka - kdaj je bil račun plačan,
 • referenca,
 • koda namena,
 • številka referenčnega dokumenta,
 • seznam postavk na računu: vrsta blaga/storitve, količina, cena, popust, ddv, vrednost.

Primer izpisa podatkov o poslani pošti

Koristne povezave