Podatki o bančnih računih se uporabljajo v povezanih aplikacijah Prejeti računi, Izdani računi, Bančni izpiski in Stanje računov. Vodenje računov je še zlasti pomembno zaradi aplikacij:
 • Bančni izpiski, kjer je omogočena avtomatizirana likvidacija računov v primeru ujemanja številke bančnega računa na XML izpisku in številke bančnega računa na prejetem ali izdanem računu.
 • Stanje računov, ki je namenjena pregledovanju podatkov na vaših računih in izračunu denarnih sredstev, ki jih imate na računih.
Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam bančnih računov.
 • Urejanje podatkov o bančnih računih:
  • Naziv/Oseba: Ime podjetja/ustanove ali priimek in ime fizične osebe (partner).
  • Naziv računa: Običajno se ujema z imenom imetnika računa, vendar ima možnost odprtja računa pod drugim imenom.
  • Iban: Številka transakcijskega računa v obliki IBAN.
  • BIC banke.
  • Privzeti: Je vaš privzeti bančni račun, s katerega opravljate transakcije, ko ne navedete drugače? Le eden od vaših računov lahko deluje kot privzet.
  • Začetno stanje: Začetno stanje računa je osnovni znesek, ki ga najdete kot stanje bančnega računa v bančnem programu. Od tega zneska naprej vodite evidenco transakcij na računu.
  • Datum začetnega stanja: Datum začetnega stanja računa označuje začetek stanja računa. Od tega datuma dalje zabeležite vse transakcije, vključno s prihodki in odhodki.
 • Spremljanje statusov bančnih računov:
  • Aktivno: bančni računi so aktivni.
  • Neaktivno: bančni računi so neaktualni in neaktivni.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, vsi statusi) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
Za začetek vodenja stanja računov v aplikaciji Bančni računi za vsak račun:
 • Vpišete osnove podatke o računu.
 • Izberete ali je račun privzet. Privzeti bančni račun je takrat, ko s tega bančnega računa opravljate transakcije, razen če navedete drugače. Le eden od računov lahko deluje kot privzet.
 • Na zadnjem bančnem izpisku preverite stanje računa (novo stanje) - to je trenutno stanje računa.
 • V polje Datum začetnega stanja vpišete datum začetnega stanja.
 • V polje Začetno stanje (začetno stanje računa) vpišete trenutno stanje računa (iz zadnjega bančnega izpiska).
 • V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Začetnega stanja upoštevati formulo. Formula za izračun začetnega stanja računa: Trenutno stanje računa (iz bančnega izpiska) - prilivi (izdani računi) + odlivi (prejeti računi)
 • V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Datuma začetnega stanja vpisati datum, od katerega dalje želite upoštevati prejete in izdane račune.

Evidenca bančnih računov


Koristne povezave