Pogodbe se lahko vežejo na Izdana naročila, Prejete račune ali Evidenco delavcev, ni pa obvezno.

Vrste pogodb so lahko:
 • pogodbe z dobavitelji (nakupna pogodba),
 • pogodbe s kupci (prodajna pogodba),
 • pogodbe o zaposlitvi ali
 • drugo.
Seznam pogodb pregledujete v obliki tabele/evidence. Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene pogodbe, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • opis pogodbe,
 • naziv partnerja/podpisnika (delavca),
 • oznaka pogodbe,
 • vrednost (brez DDV v EUR),
 • datum pogodbe,
 • datum odpovedi pogodbe,
 • datum veljavnosti pogodbe od,
 • datum veljavnosti pogodbe do,
 • letna pogodba (da, ne),
 • priimek in ime skrbnika pogodbe,
 • stroškovno mesto, na katerega se veže pogodba,
 • priloga (dokument pogodbe v pdf obliki),
 • status (*): predlagane, potrjene, izvedene in zaprte.
 • (*) Status pogodbe pove, v kateri fazi je pogodbo:
  • predlagane: predlagatelj je pogodbo predlagal,
  • potrjene: pogodba je potrjena in je v fazi izvedbe,
  • izvedene: pogodba je realizirana v celoti,
  • zaprte: pogodba je zaprta in s tem arhivirana zaradi morebitnih vpogledov v pogodbo v prihodnje.

Izpis seznama pogodb


Koristne povezave