Spremljajo se naslednji podatki:
 • priimek in ime delavca, za katerega je registriran prihod/odhod,
 • datum in ura registracije,
 • vrsta dogodka (prihod, odhod, prihod iz malice, odhod na malico),
 • način registracije: kako je registracija nastala (ročno vpisano/spremenjeno prek tipkovnice, avtomatsko vpisano),
 • datum in ura vpisa (avtomatsko vpisano),
 • status: (vpisano ali preneseno): če je prenos v Evidenco prisotnosti narejen, potem je status 'preneseno', če še ni preneseno, je status 'vpisano'.
Omogoča:
 • Evidenco prihodov/odhodov.
 • Urejanje podatkov vezano na prihode/odhode.
 • Prenos podatkov o prihodih/odhodih in izračun v Evidenco prisotnosti (kot redno delo in kot višek/manko ur).
 • Izpis seznama prihodov/odhodov v Excel.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (delavec, vpisano/preneseno) in glede na ključno besedo (filter).
Prenos podatkov in izračun v Evidenco prisotnosti

Zaradi vodenja mesečne evidence prisotnosti in obračuna prisotnosti je smiselno redno izvajati prenos podatkov v Evidenco prisotnosti.

Prenos se izvede po kliku na gumb Prenos v Evidenco prisotnosti. Ko je prenos podatkov in izračun v Evidenco prisotnosti končan:
 • se vsi ustrezni prihodi/odhodi vpišejo v Evidenco prisotnosti; za vsak dan za vsakega delavca lahko dva zapisa (redno delo in višek/manko ur),
 • je redno delo vedno v obsegu (število ur) delovne obveznosti delavca (vidno v Evidenci prisotnosti),
 • je višek/manko ur izračunan kot razlika do delovne obveznosti delavca (vidno v Evidenci prisotnosti),
 • se vsi prenešeni prihodi/odhodi izpisujejo v zavihku "preneseno" - ker so že prenešeni v Evidenco prisotnosti.
Pogoji pod katerimi se podatki prenesejo in izračunajo v Evidenco prisotnosti

Prihodi/odhodi za posamezen dan morajo biti ustrezni. Ustreznost pomeni, da ima vsak prihod tudi svoj odhod. Neustrezne prihode/odhode je potrebno ročno popraviti. Če so prihodi/odhodi od današnjega dne, je mogoče potrebno samo počakati jutrišnji dan (takrat bo registriran tudi današnji odhod).

Dva primera ustreznih zapisov:
a) Primer: Delavec, ki vodi samo prihode in odhode, ima za vsak dan vsaj dva zapisa:
 • prihod (npr. ob 08:00)
 • odhod (npr. ob 16:00)
b) Primer: Delavec, ki vodi prihode, odhode, prihode iz malice in odhode na malico, ima za vsak dan vsaj štiri zapise:
 • prihod (npr. ob 08:00)
 • odhod na malico (npr. ob 11:00)
 • prihod iz malice (npr. ob 11:30)
 • odhod (npr. ob 16:00)
Dva primera neustreznih zapisov:
a) Primer: Delavec, ki vodi samo prihode in odhode, ima na določen dan tri zapise. Pomotoma je registriral 'odhod' ob 12:30. V tem primeru je zanj potrebno ročno izbrisati 'odhod' ob 12:30:
 • prihod (npr. ob 09:00)
 • odhod (npr. ob 12:30)
 • odhod (npr. ob 16:00)
b) Primer: Delavec, ki vodi prihode, odhode, prihode iz malice in odhode na malico ima na določen dan tri zapise. Delavec sporoči, da je ob 12:30 do 13:30 koristil izhod za malico. Po vrnitvi je pozabil registrirati 'prihod iz malice' (ob 13:30). V tem primeru je zanj potrebno ročno vpisati (prek tipkovnice) 'prihod iz malice' ob 13:30:
 • prihod (npr. ob 7:30)
 • odhod na malico (npr. ob 12:30)
 • odhod (npr. ob 16:30)
V dnevu ima lahko več prihodov in odhodov. Pomembno je, da ima enako število prihodov in odhodov.
V dnevu ima lahko več odhodov na malico in več prihodov iz malice. Pomembno je, da ima enako število odhodov na malico in prihodov iz malice.

Izpis evidence prihodov/odhodov


Vpis/urejanje prihoda/odhoda (pogled za skrbnika)


Vpis/urejanje prihoda/odhoda (pogled za uporabnika na mobilnem telefonu)

Koristne povezave