Vrste naročil, ki jih lahko spremljate:
 • navadna naročila,
 • naročila male vrednosti (za organizacije, ki so zavezanci po Zakonu o javnem naročanju),
 • evidenčna naročila (za organizacije, ki so zavezanci po Zakonu o javnem naročanju) in
 • javna naročila (za organizacije, ki so zavezanci po Zakonu o javnem naročanju).
Naročila se lahko vežejo na Pogodbe in Prejete račune, ni pa obvezno.

Seznam naročil pregledujete v obliki tabele/evidence. Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščena naročila, ki so vpisana/spremenjena zadnja. Na seznamu so naslednje informacije:
 • Predmet: kratek naziv naročila (opis).
 • Izbrani ponudnik: partner/dobavitelj, ki je izbran za dobavo/izdelavo/servis.
 • Oznaka: oznaka/številka JN ali samo številka naročila (pri navadnem naročilu ali naročilu male vrednosti).
 • Vrednost naročila (brez DDV v EUR).
 • Datum oddaje/naročila.
 • Vrsta predmeta (blago, storitev, gradnja).
 • Področje naročanja: splošno področje javnega naročanja (ZJN-3), infrastrukturno področje javnega naročanja (ZJN-3), obramba in varnost - javno naročanje (ZJNPOV), ni javno naročilo, drugo.
 • Pogodba: številka pogodbe in povezava s pogodbo (če obstaja).
 • Priimek in ime skrbnika naročila.
 • Stroškovno mesto.
 • Status (*): predlagano, potrjeno, izvedeno in zaprto.
 • (*) Status naročila pove, v kateri fazi je naročilo:
  • Predlagano: predlagatelj je naročilo predlagal.
  • Potrjeno: naročilo je potrjeno in je v fazi izvedbe.
  • Izvedeno: naročilo je realizirano v celoti.
  • Zaprto: naročilo je zaprto in s tem arhivirano zaradi morebitnih vpogledov v naročilo v prihodnje.
Seznam oddanih evidenčnih naročil na portalu JN

Naročniki, ki so zavezani Zakonu o javnem naročanju, vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objavijo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto, katerih vrednost je določena v tem zakonu (ZJN-3). Objavljen seznam evidenčnih naročil mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
 • vrsto predmeta (blago / storitve / gradnje)
 • navedbo predmeta (opis)
 • vrednost (brez DDV v EUR)
 • naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
 • opis predmeta
V zvezi s tem sta na voljo dva seznama:
 • Izpis evidenčnih naročil v Excel: pregled evidenčnih naročil z vključenim filtriranjem v Excel.
 • Seznam za objavo na portalu JN: Seznam evidenčnih naročil za objavo na portalu JN z vključenim filtriranjem.
Postopek sporočanja statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih

Naročniki, ki so zavezani Zakonu o javnem naročanju, morajo vsako leto do zadnjega dne februarja sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, in sicer podatke o skupnem številu in skupni vrednosti evidenčnih naročil, ločeno na področje javnega naročanja (splošno / infrastrukturno / obrambno in varnostno) in vrsto predmeta (blago / storitve / gradnje).

V zvezi s tem so na voljo trije seznami:
 • Statistični podatki o evidenčnih naročilih (Splošno področje) z vključenim filtriranjem.
 • Statistični podatki o evidenčnih naročilih (Infrastrukturno področje) z vključenim filtriranjem.
 • Statistični podatki o evidenčnih naročilih (Obramba in varnost) z vključenim filtriranjem.

Izpis seznama izdanih naročil


Koristne povezave