Omogoča:
  • Seznam prejetih telefonskih klicev (v obdelavi).
  • Seznam prejetih telefonskih klicev (arhiv).
  • Urejanje podatkov vezano na prejeti telefonski klic (npr.: klic je/ni posredovan prejemniku telefonskega klica, klic je/ni v arhivu).
  • Posredovanje telefonskega klica prejemniku klica prek poštnega odjemalca (npr: Outlook-a).
Prejemnik klica je lahko delavec, ki ga vodite v Evidenci delavcev.

Na seznamu prejetih telefonskih klicev (v obdelavi) so tisti klici, ki jih še obdelujete oz. zahtevajo vašo akcijo.

Na seznamu prejetih telefonskih klicev (arhiv) so tisti klici, ki ste jih arhivirali. Klic ste arhivirali zato, ker ste ga že posredovali prejemniku ali ni več aktualen, hkrati pa ga želite ohraniti zaradi pregleda evidence prejetih telefonskih klicev.

Primer izpisa telefonskih klicev


Primer vpisa telefonskega klica


Koristne povezave