Zasedenost dvorane/sejne sobe lahko vpišete:
 • v aplikaciji Sestanki, kjer izberete v kateri dvorani/sejni sobi se izvaja ali
 • kot samostojen vpis v aplikaciji Zasedenost dvoran.
Seznam lahko pregledujete na dva načina:
 • v obliki evidence (seznam urejen po datumu vpisa/spremembe) in
 • kot urnik (določen vrstni red zasedenosti dvoran/sejnih sob v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene zasedenosti dvoran/sejnih sob, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • Naziv dvorane/sejne sobe, ki je zasedena.
 • Naslov dvorane/sejne sobe, ki je zasedena.
 • Dogodek v dvorani/sejni sobi, zaradi katerega je rezervirana.
 • Ponavljanje: ali je enkratni ali ponavljajoč dogodek?
 • Termin od: datum in ura od katerega dalje je dvorana/sejna soba zasedena.
 • Termin do: datum in ura do katerega je dvorana/sejna soba zasedena. Če datum in ura nista vpisana pomeni, da je v uporabi do nadaljnjega.
 • Status (*): aktivno, neaktivno in arhivirano.
 • (*) Status zasedenosti dvorane/sejne sobe pove, v kateri fazi je zasedenost dvorane/sejne sobe:
  • Aktivno: zasedenost dvorane/sejne sobe je aktualna.
  • Neaktivno: zasedenost dvorane/sejne sobe ni več aktualna. V tem terminu se lahko dvorana/sejna sobe zasede z npr. drugim uporabnikom.
  • Arhivirano: zasedenost dvorane/sejne sobe je potekla in je v arhivu zaradi evidence o zasedenosti dvoran/sejnih sob.
Urnik je vrstni red zasedenosti dvoran/sejnih sob v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek zasedenosti dvoran/sejnih sob npr. za dan, teden, mesec ali leto. Na časovnici so izpisani:
 • termini zasedenosti dvoran/sejnih sob,
 • delavci, ki imajo dvorane/sejne sobe v uporabi in
 • dvorane/sejne sobe, ki so v uporabi.
Pooblastilo
Skrbnik lahko uporabniku (delavec z dostopom do portala eTajnica.com), omogoči vpogled in urejanje zasedenosti dvoran/sejnih sob (uporabnik s pooblastilom). Skrbnik ima avtomatično vsa pooblastila nad podatki.
Uporabnik ima lahko naslednja pooblastila na zasedenosti dvoran/sejnih sob:
 • Vse zadeve (popolni dostop). Omogočen pregled, spreminjanje in brisanje vseh podatkov.
 • Vse zadeve (samo branje). Omogočen pregled vseh podatkov.
 • Moje zadeve (popolni dostop). Omogočen pregled, spreminjanje in brisanje vseh podatkov, v katerih delavec sodeluje v delovnem procesu.
 • Moje zadeve (samo branje). Omogočen pregled vseh podatkov, v katerih delavec sodeluje v delovnem procesu.
 • Moji podatki (popolni dostop). Omogočen pregled, spreminjanje in brisanje vseh podatkov na svoje ime oz. kar zadeva delavca.
 • Moji podatki (samo branje). Omogočen pregled vseh podatkov na svoje ime oz. kar zadeva delavca.

Primer evidence zasedenosti dvoran/sejnih sob

Primer vpisa v evidenco zasedenosti dvoran/sejnih sob

Primer urnika zasedenosti dvoran/sejnih sob


Koristne povezave