Dopolnilno delovno razmerje je delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega, ki ga sklene delavec, ki je pri drugem delodajalcu (ali drugih delodajalcih) že zaposlen s polnim delovnim časom.

Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom kot dopolnilno delovno razmerje je dopustno skleniti le v primeru, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje, ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del, in to največ za osem ur na teden. Pogoj za sklenitev takšne pogodbe je soglasje delodajalca (delodajalcev), pri katerem (katerih) je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

Posebnost pogodbe s krajšim delovnim časom za opravljanje dopolnilnega dela je v tem, da mora določiti način uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcu (delodajalcih), pri katerem (katerih) je delavec zaposlen s polnim delovnim časom.

Glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (za dopolnilno delo) veljajo splošna zakonska pravila, dodatno pa velja, da ta pogodba preneha, če delodajalec (delodajalci), pri katerem (katerih) je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom umakne(jo) svoje soglasje, ki so ga dali za sklenitev te pogodbe.

Izpis seznama dopolnilnega dela pri drugih delodajalcih


Izpis dopolnilnega dela pri drugem delodajalcu


Koristne povezave