Organizacijske enote so lahko npr.:
- Podružnica Ljubljana, - Kadrovski sektor, - Uprava, - Marketing, - Sektor razvoja, - Služba za skladnost, - Oddelek nabave, - Delovna skupina za optimizacijo, - Projekt standardizacije poslovanja, - Kabinet predsednika, - Direktorat za tuje trge, - Sekretariat za obrambo, - Urad župana, - Tržna inšpekcija, - Glavna pisarna župana, - Območna enota Celje, - Izpostava Maribor, - Referat za študentske zadeve, - Krajevni urad Ptuj.

Organizacija (npr. podjetje ali zavod) in delovna mesta se vodijo ločeno in zato jih v organizacijske enote ne vpisujete. Delovna mesta dodajate na seznam delovnih mest, podjetje dodate na nastavitvah .

Seznam vrst organizacijskih enot (šifrant)

Seznam vrst organizacijskih enot je šifrant namenjen vodenju podatkov o vseh različnih vrstah organizacijskih enot, ki so na voljo v organizaciji.

Vrste organizacijskih enot, ki jih lahko poljubno dodajate glede na vašo organizacijo, so lahko npr. naslednje:
- podružnica, - sektor, - služba, - oddelek, - delovna skupina, - projekt, - kabinet, - direktorat, - sekretariat, - urad, - inšpekcija, - center, - glavna pisarna, - območna enota, - izpostava,- referat, - krajevni urad, - diplomatsko predstavništvo , - konzulat, itd.

Kje in zakaj so podatki o organizacijskih enotah uporabni?

Organizacijske enote se uporabljajo pri vpisu posameznega delavca na evidenci delavcev.

Vsaki organizacijski enoti lahko dodate nadrejeno organizacijsko enoto. S tem je omogočena bolj pregledna organizacijska struktura organizacije (npr. kateri oddelek ali služba kam spada, komu je podrejena posamezna delovna skupina, kdo je član posamezne organizacijske enote).

Izpis evidence organizacijskih enot


Izpis podrobnih informacij o organizacijski enoti


Izpis seznama vrst organizacijskih enot


Izpis podrobnih informacij o vrsti organizacijske enote


Koristne povezave