Omogoča:
  • Seznam stroškov po stroškovnih mestih.
  • Vpis podatkov o stroških po stroškovnih mestih v Prejeto pošto.
  • Vpis podatkov o stroškovnih mestih v Organizacijske enote.
  • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (datum od-do, stroškovno mesto, partner) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
  • Izpis stroškov v Excel (zaradi npr. pregleda in izračuna stroškov po stroškovnih mestih).
  • Izračun skupnih stroškov glede na izbrane kriterije.
Na evidenci stroškov so prikazani računi, ki imajo vpisano stroškovno mesto (organizacijsko enoto) s katero so stroški povezani. Če stroškovno mesto na računu ni vpisano, se račun ne prikaže na evidenci stroškov.

Pojasnila:
1. Stroškovna mesta so organizacijske enote v vašem podjetju/ustanovi, kjer se opravljajo določene naloge. Organizacijske enote (stroškovna mesta) so lahko npr.:
- Podružnica Ljubljana, - Kadrovski sektor, - Uprava, - Marketing, - Sektor razvoja, - Služba za skladnost, - Oddelek nabave, - Delovna skupina za optimizacijo, - Projekt standardizacije poslovanja, - Kabinet predsednika, - Direktorat za tuje trge, - Sekretariat za obrambo, - Urad župana, - Tržna inšpekcija, - Glavna pisarna župana, - Območna enota Celje, - Izpostava Maribor, - Referat za študentske zadeve, - Krajevni urad Ptuj, - Diplomatsko predstavništvo, - Konzulat, - Gradbišče, - Skladišče.

2. Stroški, računi in druga pošta se vnašajo enotno v aplikaciji Prejeta pošta. Ali se bodo vneseni dokumenti prikazali samo med Prejeto pošto ali tudi med Prejetimi računi in Stroški, pa je odvisno od vnosa podatkov (kateri podatki se vnašajo).

3. Stroški so torej povezani s Prejetimi računi in Prejeto pošto.

Izpis evidence stroškov

Koristne povezave