Odgovarja na vprašanja:
 • kakšno je stanje delovne obveznosti po mesecih (v dnevih in urah),
 • kdaj je bila odsotnost in zakaj (delavec ni na voljo za delovne obveznosti) - lahko za polni ali krajši delovni čas in
 • Kakšno je stanje viška/manka delovnih ur in nadur (v dnevih in urah).
Aplikacija omogoča:
 • Pregled vseh odsotnosti/prisotnosti: dopustov, bolniške, nege otrok, koriščenja nadur, obiskov pri zdravniku, privatnih izhodov, itd.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (delavec, mesec, leto).
 • Povezavo z Evidenco dopustov in Evidenco prisotnosti.
 • Izračun: obračun delovne obveznosti.
 • Izračun: obračun prisotnosti/odsotnosti (dejanska prisotnost).
 • Izračun: praznikov, malice in prevoza na delo.
 • Izpis stanja prisotnosti/odsotnosti v Excel.
 • Pošiljanje stanja prisotnosti/odsotnosti po e-pošti.
 • Vpis novih prisotnosti/odsotnosti.
Primer izpisa podatkov o stanju prisotnostih in odsotnostih

Koristne povezave