Pri nalogah se lahko spremljajo naslednji podatki:
 • naziv (ime naloge)
 • začetek (datum začetka)
 • konec (datum konca)
 • opis (daljši opis naloge)
 • naročnik (delavec, ki naroča nalogo)
 • izvajalec (delavec, ki izvaja nalogo)
 • prioriteta (nizka, srednja, visoka)
 • kategorija (v katero področje/projekt naloga spada)
 • napredovanje (možne izbire: ni opredeljeno, slabo, dobro, odlično)
 • status (možne izbire: ni še v delu, v delu, narejeno)
 • rokovnik (Da - naloga se pokaže v rokovniku, Ne - naloga se ne pokaže v rokovniku)
 • opomba (opomba pri tej nalogi).
Na evidenci so vaše naloge (vi kot izvajalec) ali naloge delavcev (sodelavci kot izvajalci).

Primer evidence


Primer vpisa naloge


Koristne povezave