Delavcu se prek dogodka ali aktivnosti, ki se odvija na določen termin, določi razporeditev in se s tem oblikuje njegov urnik.

Aplikacija je namenjena za:
- razporejanje delovnih obveznosti po delavcih (npr.: naročanje strank v ordinacijo/na sestanke/na obiske),
- razporejanje delavcev v različne izmene, delovišča ali delovna mesta.

Dogodke/aktivnosti lahko pregledujete na dva načina:
 • v obliki evidence (seznam dogodkov urejen po datumu vpisa/spremembe) in
 • kot urnik (določen vrstni red dogodkov v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščeni dogodki, ki so vpisani/spremenjeni zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • Dogodek na katerega se delavca razporedi.
 • Delavec ki je razporejen na dogodek.
 • Vrsta razporeda, ki dogodek razvrsti v skupino. Npr.: naročanje na pregled, sestanek, servis, dopoldanska izmena, obisk.
 • Stranka, ki je povezana z dogodkom in razporedom (če je dogodek povezan z zunanjim partnerjem)
 • Ponavljanje: enkratno ali večkratno ponavljanje dogodka v časovnem vrstnem redu (v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
 • Termin od: datum in ura od katerega dalje se dogodek odvija.
 • Termin do: datum in ura do katerega se dogodek odvija.
 • Status: v kateri fazi je dogodek:
  • Aktivno: dogodek je aktualen in se prikaže na urniku.
  • Neaktivno: dogodek ni aktualen in se ne prikaže na urniku.
  • Arhivirano: dogodek je potekel in se ne prikaže na urniku.
 • Opomba o dogodku in razporedu.
Urnik je časovno določen potek dogodkov, na katere so delavci razporejeni v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek dogodkov za dan, teden, mesec ali leto. Na časovnici so izpisani:
 • dogodki z vrsto razporeda in stranko,
 • termini dogodkov in
 • delavci, ki so razporejeni na dogodke.
Dogodek na urniku je obarvan v barvo vrste razporeda, ki ji pripada.

Dogodek in termin dogodka (razpored delavca) se preneseta v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.

Urnik dogodkov na evidenci razporedov


Izpis dogodkov na evidenci razporedov


Vpis dogodka na evidenco razporeda


Koristne povezave