Z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme delodajalec ugotavlja skladnost s predpisi, standardi in drugimi določili.

Pregledi in preizkusi se izvajajo za vso delovno opremo, ki obratuje s pomočjo vira energije, ima gibajoče ali druge nevarne dele oz. predstavlja kakšno drugačno tveganje za uporabnika. Pregledi in preizkusi se izvajajo periodično, v rokih določenimi s strani proizvajalca, vendar ne daljšimi od 36 mesecev.

Delovna oprema, ki je v uporabi, ja izpisana tudi v Rokovniku. V Rokovniku je po datumih urejen seznam pregledov in preizkusov delovne opreme. To je opomnik bodočih pregledov in preizkusov delovne opreme.

Aplikacija omogoča:
 • Seznam pregledov delovne opreme.
 • Izpis pregledov delovne opreme v Excel.
 • Urejanje podatkov o pregledih delovne opreme:
  • menjavo statusa ki pove, v kateri fazi je pregled delovne opreme:
   • aktivno: pregled delovne opreme je aktualen
   • neaktivno: pregled delovne opreme ni aktualen
   • arhivirano: pregled delovne opreme je potekel in je v arhivu zaradi evidence o pregledih delovne opreme
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, arhivirano, vsi statusi) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
 • Prenos datuma naslednjega pregleda delovne opreme v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.
Začnete tako, da kliknete na gumb + Dodaj in vpišite novi pregled delovne opreme.

Izpis pregledov delovne opreme


Vpis pregledov delovne opreme


Koristne povezave