Aplikacija Delovne ure je namenjena beleženju podatkov o opravljenih delovnih urah na delovnih nalogih, torej o delih in nalogah, ki jih opravite pri strankah, v organizacijskih enotah (SM) ali na lokacijah. Njen glavni namen je beleženje opravljenih ur, ki jih delavci opravijo na delovne naloge.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam delovnih ur delavcev po delovnih nalogih: Aplikacija omogoča prikaz seznama delovnih ur po delovnih nalogih in delavcih, ki so opravili dela in naloge iz delovnega naloga.
 • Izvoz evidence delovnih ur v Excel: Uporabnik lahko izpiše evidenco delovnih ur v Excel formatu, kar omogoča enostavno urejanje in analizo podatkov.
 • Urejanje podatkov o delovnih urah: Uporabnik lahko ureja podatke o delovnih urah, vključno s spreminjanjem statusa, ki označuje fazo delovnih ur. Možni statusi so:
  • Vpisane: delovne ure so vpisane, niso pa še izvedene.
  • Opravljene: delovne ure so opravljene in izvedene.
 • Filtriranje podatkov: Aplikacija omogoča filtriranje podatkov na seznamu glede na izbrane filtre, kot so status delovnih ur (vpisane, opravljene, vsi statusi, delavci - izvajalci) in ključne besede.
 • Izračun skupnega števila delovnih ur z vključenim filtriranjem podatkov.
 • Evidenca delovnih ur na delovnih nalogih


  Evidenca delovnih ur na delovnih nalogih (podrobne informacije)


  Koristne povezave