Primeri osebne opreme, ki jo delavci lahko prejmejo v izposojo ali za uporabo, vključujejo obvezno zaščitno opremo, delovno obleko, GSM aparate, prenosne računalnike itd.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam zadolžitev osebne opreme.
 • Urejanje podatkov o zadolžitvah osebne opreme:
  • Zadeva zaradi katere je prišlo do zadolžitve osebne opreme; npr. 'Potreba delovnega mesta', 'Službena uporaba'.
  • Naziv osebne opreme.
  • Številka: npr. št. delovne obleke, serijska številka, barva, itd.
  • Prejemnik: delavec, ki je prejel osebno opremo.
  • Izdajatelj: delavec, ki je izdal oz. posredoval osebno opremo.
  • Datum zadolžitve: od katerega datuma dalje je osebna oprema zadolžena; če datum ni vpisan pomeni, da še ni zadolžena.
  • Datum trajanja: do katerega datuma mora biti osebna oprema vrnjena ali zamenjana; če datum ni vpisan pomeni, da ni določeno, do kdaj je potrebno osebno opremo vrniti ali zamenjati.
  • Datum vrnitve: do katerega datuma je osebna oprema zadolžena; če datum ni vpisan pomeni, da osebna oprema še ni vrnjena.
  • Datum nakupa: kdaj je bila osebna oprema kupljena; če datum ni vpisan pomeni, da ni določeno, kdaj je osebna oprema kupljena.
  • Opomba: pomembne informacije o zadolžitvi osebne opreme.
 • Spremljanje statusa zadolžitve osebne opreme:
  • Izposojeno: osebna oprema je pri prejemniku.
  • Arhivirano: osebna oprema ni pri prejemniku, ker jo je vrnil.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (izposojeno, arhivirano, vsi statusi, delavec) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
 • Izvoz zadolžitev osebne opreme v Excel.
 • Izpis potrdila o prevzemu osebne opreme v Word.
 • Izpis potrdila o vrnitvi osebne opreme v Word.
 • Obveščanje o dogodkih:
  • Če je datum trajanja potekel in datum vrnitve ni vpisan, se datum trajanja obarva rdeče. To je opozorilo, ki nakazuje, da osebna oprema morda še ni bila vrnjena, čeprav bi že morala biti.
  • Če je prejemnik (delavec) prenehal sodelovati s podjetjem/ustanovo (neaktiven), je označen z rdečo barvo.
 • Datumi zadolžitve, trajanja in konca zadolžitve osebne opreme se prenesejo v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.

Izpis seznama zadolžitev osebne opreme


Koristne povezave