Nudi naslednje funkcionalnosti:
 • Vodenje podatkov za obračun plač za zaposlene.
 • Vodenje podatkov za obračun študentskega dela, pogodbenega dela in zunanjih sodelavcev.
 • Izračun mesečne delovne obveznosti za zaposlene.
 • Izračun mesečne prisotnosti za študente, pogodbene delavce in zunanje sodelavce.
 • Izpis seznama prisotnosti/odsotnosti v Excelu.
 • Izpis dovolilnice za zasebni izhod.
 • Izpis odredbe za nadurno delo.
 • filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (mesec, leto, delavec) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
Na 'Evidenci prisotnosti/odsotnosti' se beležijo naslednji podatki: dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, presežek, primanjkljaj, obisk pri zdravniku, študentsko delo, itd.

Vpisi rednega dela:
 • V aplikacijo Prisotnosti (ta evidenca) ali
 • V aplikacijo Registracija delovnega časa.
Razlika med aplikacijo Prisotnosti in aplikacijo Registracija delovnega časa:
 • V aplikaciji Prisotnosti se beležijo vse prisotnosti in odsotnosti.
 • V aplikaciji Registracija delovnega časa se beleži samo redno delo.
Možnosti pri vnosu:
 • Če ne vodite registracije delovnega časa za delavca, vpisujete redno delo v aplikacijo Prisotnosti v dejanskem obsegu ur (npr. 8,00 ur).
 • Če vodite registracijo delovnega časa za delavca, vpisujete prihode in odhode (časovno: od ure do ure) v aplikacijo Registracijo delovnega časa. Podatki o rednem delu se avtomatično prenesejo v aplikacijo Prisotnosti.

Izpis evidence prisotnosti/odsotnosti


Koristne povezave