Na seznamu so vozila, ki so vzdrževana v določenem terminu. Seznam lahko pregledujete na dva načina:
 • v obliki evidence (seznam urejen po datumu vpisa/spremembe) in
 • kot urnik (določen vrstni red vzdrževanja vozil v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščena vzdrževanja vozil, ki so vpisana/spremenjena zadnja. Na seznamu so naslednje informacije:
 • model in znamka vozila,
 • registrska številka,
 • termin od: od kdaj dalje je vozilo v fazi vzdrževanja,
 • termin do: do kdaj je vozilo v fazi vzdrževanja,
 • skrbnik vozila (ime in priimek delavca, ki skrbi za vzdrževanje),
 • aktivnost (*),
 • (*) Vrste aktivnosti pri vzdrževanju so lahko:
  • redni servis,
  • podaljšanje registracije,
  • popravilo,
  • zamenjava pnevmatik,
  • čiščenje in pranje,
  • prodaja oz. zamenjava vozila,
  • veljavnost vinjete in
  • prometna nesreča.
 • stanje števca,
 • znesek stroška (v EUR),
 • kartica vozila: uporabljena kartica vozila,
 • status (**),
 • (**) Status vzdrževanje vozila pove, v kateri fazi je vzdrževanje vozila:
  • planirano: planirana vzdrževanje vozil,
  • potrjeno: potrjena vzdrževanja vozil, ki jih bomo realizirali ali smo jih že realizirali,
  • arhivirano: arhivirana vzdrževanja vozil, ki so že realizirana. Na seznamu so zaradi kasnejših vpogledov v evidenco.
 • opomba (dodatne informacije pri vzdrževanju vozila).
Evidenca omogoča izračun stroškov vzdrževanja vozil npr. po vozilih, skrbnikih, mesecih, karticah, statusih in/ali filtrih.

Urnik je vrstni red vzdrževanja vozil v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek vzdrževanja vozil npr. za dan, teden, mesec ali leto. Na časovnici so izpisani:
 • termini vzdrževanja vozil,
 • delavci, ki so skrbniki vzdrževanja vozil in
 • vozila, ki imajo aktivnost vzdrževanja.
Povezane aplikacije Uporaba vozil, Vzdrževanje vozil, Poraba goriva, Vozila in Rokovnik omogočajo:
 • vodenje uporabe vozil (knjiga voženj in izračun števila prevoženih kilometrov),
 • vodenje vzdrževanja in stroškov vozil,
 • vodenje stroškov porabljenega goriva,
 • evidenco podrobnih podatkov o vozilih in
 • koledar, ki opomni na prihajajoče dogodke/obveznosti o:
  • terminu uporabe vozila,
  • terminu vzdrževanja vozila in
  • pomembnih datumih (npr.: naslednji tehnični pregled, nakup vinjet, naslednja menjava pnevmatik, itd.).

Primer evidence vzdrževanja vozil


Primer urnika vzdrževanja vozil


Koristne povezave