Uporabnikom omogoča:
 • evidentiranje in obdelavo prejete pošte, kot so računi, predračuni, dobropisi, dopisi, reklamacije, ponudbe, itd.,
 • vnos podatkov ročno ali s QR kodo (slikanjem UPN QR kode),
 • izdelavo poštne knjige,
 • izvoz poštne knjige v Excel format,
 • filtriranje prejete pošte glede na različne kriterije, kot so datum, stroškovno mesto, partner, status in ključne besede,
 • dodajanje prejete pošte v Rokovnik (v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun in je vpisan rok plačila),
 • dodajanje prejete pošte v Prejete račune (v primeru, da je račun/predračun),
 • dodajanje prejete pošte v Stroške in izračun stroškov po stroškovnih mestih (v primeru, da so pri računih/predračunih vpisani zneski in stroškovna mesta).
Za vsako prejeto pošto (dokument) je na voljo vnos naslednjih informacij:
 • številka dokumenta (ročno/avtomatsko številčenje dokumenta),
 • datum prejema pošte,
 • datum nastanka dokumenta pri pošiljatelju,
 • pošiljatelj (podjetje/ustanova/oseba), ki posreduje pošto,
 • prejemnik (oseba v vašem podjetju/ustanovi), ki je prejemnik pošte,
 • zadeva - kratek opis prejete pošte,
 • opis - opis prejete pošte,
 • tip dokumenta (npr.: račun, reklamacija, dopis, ugovor),
 • priloga - prejeti dokument od partnerja v e-obliki (npr. pdf dokument),
 • rok plačila (valuta plačila) - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • znesek brez DDV - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • DDV - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • znesek delnega plačila - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • znesek (računa/predračuna) - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • naziv stroškovnega mesta (organizacijska enota; npr.: oddelek, skladišče, gradbišče) - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun in da se vodijo stroški po stroškovnih mestih,
 • datum dejanskega plačila pošiljatelju (partnerju) - v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun,
 • status zadeve (v reševanju, poslano prejemniku, potrjeno, v plačilo, plačano, končano, arhivirano) - faza v kateri je pošta (dokument).

Primer izpisa podatkov o prejeti pošti


Koristne povezave