Na seznamu so vozila, ki so v uporabi v določenem terminu. Seznam lahko pregledujete na dva načina:
 • v obliki evidence (seznam urejen po datumu vpisa/spremembe) in
 • kot urnik (določen vrstni red uporabe vozil v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
Evidenca je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene uporabe vozil, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • model in znamka vozila,
 • registrska številka vozila,
 • termin od: od kdaj dalje je vozilo v uporabi,
 • termin do: do kdaj je vozilo v uporabi,
 • uporabnik vozila (ime in priimek delavca, ki ima vozilo v uporabi),
 • relacija poti,
 • namen poti,
 • status (*),
 • (*) Status uporabe vozila pove, v kateri fazi je uporaba vozila:
  • planirano: planirana uporaba vozil,
  • potrjeno: potrjena uporaba vozil, ki jo bomo realizirali ali smo jo že realizirali,
  • arhivirano: arhivirana uporaba vozil, ki je že realizirana. Na seznamu je zaradi kasnejših vpogledov v evidenco.
 • opomba (dodatne informacije o uporabi vozila).
Evidenca omogoča izračun števila prevoženih kilometrov npr. po uporabnikih ali vozilih.

Urnik je vrstni red uporabe vozil v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek uporabe vozil npr. za dan, teden, mesec ali leto. Na časovnici so izpisani:
 • termini zasedenosti vozil,
 • delavci, ki imajo vozila v uporabi in
 • vozila, ki so v uporabi.
Povezane aplikacije Uporaba vozil, Vzdrževanje vozil, Poraba goriva, Vozila in Rokovnik omogočajo:
 • vodenje uporabe vozil (knjiga voženj in izračun števila prevoženih kilometrov),
 • vodenje vzdrževanja in stroškov vozil,
 • vodenje stroškov porabljenega goriva,
 • evidenco podrobnih podatkov o vozilih in
 • koledar, ki opomni na prihajajoče dogodke/obveznosti o:
  • terminu uporabe vozila,
  • terminu vzdrževanja vozila in
  • pomembnih datumih (npr.: naslednji tehnični pregled, nakup vinjet, naslednja menjava pnevmatik, itd.).

Primer evidence uporabe vozil


Primer urnika uporabe vozil


Koristne povezave