Na seznamu se vodijo podatki za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Podatki se uporabljajo v aplikaciji Evidenca delavcev, kjer se pri vsakem delavcu vodi podatek, na katero delovno mesto je razvrščen in pri izpisu Napotnice za preventivne zdravstvene preglede delavcev.

Evidenca omogoča:
- pregled seznama delovnih mest, ki so v podjetju/ustanovi,
- urejanje podatkov vezano na status (aktivno, neaktivno).

Izpis delovnih mest


Izpis podrobnih informacij o delovnem mestu


Koristne povezave