Podatki iz evidence se uporabljajo v povezani aplikaciji Dopusti za obvestilo o določitvi letnega dopusta za delavca.

Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
 • Seznam družinskih članov.
 • Urejanje podatkov o družinskih članih:
  • Priimek in ime družinskega člana.
  • Datum rojstva družinskega člana.
  • Sorodstveno razmerje do delavca.
  • Ali je oseba otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
 • Spremljanje statusa družinskega člana:
  • Aktivno: družinski člani so aktivni.
  • Neaktivno: družinski člani so neaktualni in neaktivni.
  • Arhivirano: družinski člani, katerih aktivnost je potekla, so arhivirani zaradi evidence o družinskih članih.
 • Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, arhivirano, vsi statusi, delavec) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
Družinski člani so lahko:
 • otroci (zakonski, nezakonski otrok, posvojenec),
 • starši (oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj),
 • otroci - širši družinski član (pastorek, vnuk, brat, sestra).

Izpis evidence družinskih članov


Izpis podrobnih informacij o družinskem članu


Koristne povezave