Bančni izpiski so dokumenti, ki prikazujejo finančne transakcije, opravljene na bančnem računu v določenem obdobju. Na izpiskih so navedene informacije o prejemkih in izdatkih, ki so se zgodili na računu, vključno s številko transakcije, datumi, zneski, naslovniki plačil, kraj in država, kjer so bile transakcije opravljene, ter morebitnimi provizijami ali stroški, povezanimi z bančnim računom.

Prejem (priliv) nastane zaradi:
 • izdanega računa (1),
 • prejetega storno računa (2) ali
 • kombinacije izdanega storno računa in izdanega računa (3).
Izdatek (odliv) nastane zaradi:
 • prejetega računa (4),
 • izdanega storno računa (5) ali
 • kombinacije prejetega storno računa in prejetega računa (6).
Aplikacija omogoča:
 • uvoz bančnega izpiska v XML obliki,
 • povezovanje odprtega/odprtih računa/računov, ki se ujema/ujemajo z nalogom,
 • knjiženje odprtega/odprtih računa/računov, ki se ujema/ujemajo z nalogom,
 • filtriranje prejetih računov glede na različne kriterije, kot so datum, partner, IBAN, znesek.
Splošni postopek knjiženja priliva/odliva na pravi odprt račun je naslednji:
 • Ko uporabnik uvozi bančni izpisek v XML obliki, se izpiše evidenca nalogov (prilivi in odlivi), ki so vključeni v tem bančnem izpisku.
 • Pri vsakem nalogu se izpiše evidenca izdanih in prejetih računov. Prikažejo se torej računi, ki ustrezajo posameznemu nalogu:
  • Na računu se partnerjev IBAN ujema z IBAN-om priliva/odliva.
  • Znesek na računu se ujema z zneskom priliva/odliva.
  • Prejet račun ima status 'v plačilo' ali izdani račun ima status 'neplačano'.
 • Če sistem ne najde ujemanja med nalogom in odprtim računom, se na evidenci odprtih računov ne izpiše noben račun. V tem primeru je potrebno ujemanje iskati na enega ali več naslednjih načinov:
  • Na evidenci odprtih računov kliknite na gumb 'IBAN' (na gumbu 'IBAN' ni več kljukice), s čimer sistem ne išče več po IBAN-u partnerja.
  • Na evidenci odprtih računov kliknite na gumb 'Znesek' (na gumbu 'Znesek' ni več kljukice), s čimer sistem ne išče več ujemanja zneska na računu z zneskom priliva/odliva.
  • Na evidenci odprtih računov v polju 'Vsi prejemniki/pošiljatelji (partnerji)' vnesite naziv partnerja, na katerega se nalog nanaša.
  • Na evidenci odprtih računov spremenite datumsko iskanje tako, da bo datum odprtega računa med datumom "od" in datumom "do".
 • Ko najdete pravi odprt račun, ki se ujema z nalogom za knjiženje, kliknite gumb 'Knjiži'.
 • Po kliku na gumb 'Knjiži', se odprt račun poknjiži. Status računa se bo spremenil iz 'v plačilo' v 'plačano' in se vpisal datum plačila glede na datum valute na nalogu.
Knjiženje
 • opomba 1: Pri iskanju računa upoštevajte splošni postopek knjiženja, kot je opisan zgoraj.
 • opomba 2: Upoštevajte, da so storno zneski na računih označeni s predznakom minus, medtem ko so bančne transakcije vedno zapisane pozitivno.
(1) Knjiženje priliva na izdani račun

Opomba: Znesek izdanega računa se ujema s prilivom.
Primer: Kupcu izdamo račun za storitev. Kupec plača račun v celoti.

Na seznamu izdanih računov poiščite račun, ki se ujema s prilivom. Za ta priliv opravite knjiženje izdanega računa.

(2) Knjiženje priliva na prejeti storno račun

Opomba: Znesek prejetega storno računa se ujema s prilivom.
Primer: Dobavitelj predhodno izstavi račun. Dobavitelju račun plačamo. Dobavitelj nam zaradi nedobave posreduje storno račun za storitev. Dobavitelj nam zaradi nedobave sredstva vrne v celoti.

Na seznamu prejetih računov poiščite storno račun, ki se ujema s prilivom. Za ta priliv opravite knjiženje prejetega storno računa.

(3) Knjiženje priliva na kombinacijo izdanega storno računa in izdanega računa

Opomba: Znesek izdanega storno računa in izdanega računa skupaj se ujemata s prilivom.
Primer: Kupcu izdamo račun za storitev. Kasneje mu priznamo zmanjšanje računa in mu izstavimo še storno račun. Kupec plača seštevek računov (celotni znesek - zmanjšanje).

Na seznamu izdanih računov poiščite storno račun in izdani račun, ki se ujemata s prilivom. Sešteta zneska skupaj sta enaka prilivu. Za ta priliv opravite knjiženje obeh računov (izdani storno račun in izdani račun).

(4) Knjiženje odliva na prejeti račun

opomba: Znesek prejetega računa se ujema z odlivom.
Primer: Dobavitelj nam je posredoval račun za storitev. Dobavitelju plačamo račun v celoti.

Na seznamu prejetih računov poiščite račun, ki se ujema z odlivom. Za ta odliv opravite knjiženje prejetega račun.

(5) Knjiženje odliva na izdani storno računa

opomba: Znesek izdanega storno računa se ujema z odlivom.
Primer: Kupcu predhodno izstavimo račun. Kupec račun plača. Kasneje kupcu zaradi nedobave posredujemo storno račun za storitev. Kupcu zaradi nedobave sredstva vrnemo v celoti.

Na seznamu izdanih računov poiščite storno račun, ki se ujema z odlivom. Za ta odliv opravite knjiženje izdanega storno račun.

(6) Knjiženje odliva zaradi kombinacije prejetega storno računa in prejetega računa

opomba: Znesek prejetega storno računa in prejetega računa skupaj se ujemata z odlivom.
Primer: Dobavitelj nam je posredoval račun za storitev. Kasneje nam je priznal zmanjšanje računa in nam je izstavil še storno račun. Dobavitelju plačamo seštevek računov (celotni znesek - zmanjšanje).

Na seznamu prejetih računov poiščite storno račun in prejeti račun, ki se ujemata z odlivom. Sešteta zneska skupaj sta enaka odlivu. Za ta odliv opravite knjiženje obeh računov (prejeti storno račun in prejeti račun).

Nalogi na bančnem izpisku (prilivi in odlivi)


Koristne povezave