Omogoča:
 • Seznam podatkov o sestankih v vašem podjetju/ustanovi.
 • Urejanje podatkov o sestankih (datum in ura začetka sestanka ter datum in ura konca sestanka, zadeva, vrsta sestanka, namen, seznam udeležencev, dnevni red, kraj in lokacija, oprema, opomba, status).
 • Prenos datuma sestanka v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.
 • Razvrščanje sestankov glede na status sestanka:
  • Neaktiven: sestanek ni aktualen. Pri izpisu je na zavihku neaktivni.
  • Aktiven: sestanek je v obdelavi. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
  • Izveden: sestanek se je že izvršil in je še v obdelavi. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
  • Zaključen: sestanek se je že izvršil. Vse v zvezi z njim je že realizirano. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
  • Arhiviran: sestanek ni več aktualen. Zaradi morebitnega kasnejšega vpogleda je ohranjen. Pri izpisu je na zavihku arhiv.

Primer evidence sestankov


Primer vpisa sestanka v evidenco sestankov


Koristne povezave