Programska oprema za vodenje poslovanja

Kadrovska evidenca, delovni čas, pisarniško poslovanje, vozni park in finance

Delavci

Obdelava podatkov o zaposlenih delavcih in zunanjih sodelavcih

Preventivni zdravstveni pregledi

Zdravstveni pregledi in izpis napotnic za pregled

Pridobljena znanja

Usposabljanja in izobraževanja zaradi potreb delovnega mesta

Zadolžitve osebne opreme

Oprema delavec zaradi zahtev delovnega mesta

Bolniški listi

Izdani in preklicani elektronski bolniški listi (eBOL) iz ZZZS

Družinski člani

Družinski člani, ki so sorodstveno povezani z delavci

Soglasja

Soglasja v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov)

Napotitve v tujino

Napoteni delavci, ki v okviru čezmejnega opravljanja storitev začasno opravljajo dela v drugi državi članici EU

Dopolnilno delo pri drugem delodajalcu

Delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega, ki ga sklene delavec pri drugem delodajalcu

Predhodna delovna doba

Obdelava podatkov o predhodni delovni dobi zaposlenih delavcev, ki so jo delavci opravljali pred tem, ko so vstopili v podjetje/ustanovo

Prisotnosti

Mesečna delovna obveznost in delovne ure

Dopusti

Izračun porabljenega dopusta ter izpis obvestila o letnem dopustu

Registracija delovnega časa

Prihodi in odhodi delavcev zaradi izračuna mesečne obveznosti

Stanje prisotnosti

Podatki o mesečnih prisotnostih in odsotnostih iz dela

Stanje dopustov

Podatki o porabljenem dopustu in dopustu na voljo

Plan odsotnosti

Načrtovanje in vodenje planiranih odsotnosti in prisotnosti

Rokovnik

Koledar dogodkov, opravil, nalog, obletnic, praznovanj in rezervacij

Razporedi

Planiranje časovno določenih dogodkov ali aktivnosti, v katere so delavci razporejeni

Prejeta pošta

Poštna knjiga, popis pošiljk in računov

Poslana pošta

Poštna knjiga, popis pošiljk in računov ter oddajnica

Prejeti računi

Pregled računov in izdatkov glede na izbrane kriterije

Izdani računi

Pregled računov in izdelava ter pošiljanje eRačunov

Bančni izpiski

Nalogi na bančnem izpisku (prilivi in odlivi)

Pogodbe

Nakupne, prodajne, najemne ali pogodbe o zaposlitvi

Izdana naročila

Naročila partnerjem pri naročanju njihovih izdelkov ali storitev

Stroški

Podatki o stroških po stroškovnih mestih

Prihodki

Obdelava podatkov o prihodkih po organizacijskih enotah

Sestanki

Organiziranje sestankov za vas ali za sodelavce

Potni nalogi

Vodenje službenih poti, izpis nalogov, poročil in obračunov

Naloge

Opravila na projektih in sestankih ali na drugih delovnih nalogah

Pregledi delovne opreme

Urnik pregledov in preizkusov pripomočkov

Telefonski klici

Prejeti klici za vas ali za sodelavce

Uporaba vozil

Spremljanje zasedenosti vozil in urnik

Vzdrževanje vozil

Spremljanje vzdrževanja vozil in urnik

Vozila

Podatki o vozilih in aktivnosti na vozilih

Poraba goriva

Spremljanje porabe goriva vozil

Zasedenost dvoran

Dvorane/sejne sobe ali prostori v uporabi za določen termin in urnik

Zasedenost počitniških kapacitet

Počitniške kapacitete v uporabi in urnik zasedenosti

Partnerji

Partnerji, dobavitelji in stranke

Organizacijske enote

Seznam mest, kjer se opravljajo določene naloge

Delovna mesta

Opis, izjava o varnosti z oceno tveganja in zahtevnost delovnega mesta

Baza znanja

Navodila, vzorci, predloge, obrazci in seznami

Izračuni

Izračun starosti, število let pri delodajalcu in delovna doba

Novosti

Nove aplikacije in evidence