Obnovitev nacionalne poklicne kvalifikacije in  naslednje usposabljanje za varstvo pri delu
Obnovitev nacionalne poklicne kvalifikacije in naslednje usposabljanje za varstvo pri delu
Z dvema novima opomnikoma ste pravočasno obveščeni o pomembnih datumih.

13.09.2019