Izračun delovne dobe
Izračun delovne dobe
Evidenca delavcev omogoča izračun delovne dobe za delavce v vašem podjetju/ustanovi.

14.12.2018