Kako voditi evidenco prisotnosti za delavca, ki ni upravičen do povrnitve stroškov prevoza in/ali malice?
Kako voditi evidenco prisotnosti za delavca, ki ni upravičen do povrnitve stroškov prevoza in/ali malice?
Evidenca prisotnosti je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih in odsotnostih delavcev v vašem podjetju/ustanovi.

01.10.2018