Osebna oprema
Osebna oprema
Osebna oprema je evidenca namenjena vodenju podatkov o opremi, ki jo delavci prejmejo zaradi zahtev delovnega mesta.

31.08.2018