Evidenca prisotnosti pogodbenih delavcev
Evidenca prisotnosti pogodbenih delavcev
(navodilo) Evidenca prisotnosti je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih in odsotnostih pogodbenih delavcev, ki delajo za vaše podjetje.

05.05.2017