Vedno pripravljene na učenje
Vedno pripravljene na učenje
Informacijska pismenost je v današnjem času nuja - ne le za naše delovne procese ampak tudi za razumevanje prihodnosti, dostikrat pa tudi razumevanje naših otrok.

07.03.2018