Kako odstranite delavca iz vseh evidenc?
Kako odstranite delavca iz vseh evidenc?
Delavca zbrišete in ga s tem trajno odstranite ali mu spremenite status aktivnosti.

27.03.2017