Ali lahko na Evidenci prisotnosti vodimo privatne izhode in viške delovnih ur?
Ali lahko na Evidenci prisotnosti vodimo privatne izhode in viške delovnih ur?
Na Evidenci prisotnosti, ki je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih in odsotnostih delavcev, je omogočeno vodenje prisotnosti in odsotnoti po urah, tudi npr. za privatne izhode in koriščenje viška ur (nadure).

08.05.2017