Kako Evidenca prisotnosti izračuna malico in prevoz na delo?
Kako Evidenca prisotnosti izračuna malico in prevoz na delo?
Za prevoz na delo in malico Evidenca prisotnosti privzeto vzame delovno obveznost (število delovnih dni) na mesec.

08.05.2017