Šifrant držav
Šifrant držav
ISO 3166 je mednarodni standard ISO za geografsko kodiranje imen držav ter njihovih odvisnih področij.

01.03.2018