Akademski in častni nazivi ter njihova raba
Akademski in častni nazivi ter njihova raba
Akademske in častne nazive smo dolžni poznati in jih uporabljati tako pri ustni kot pisni komunikaciji. Pri ustni komunikaciji naziv lahko opustimo, vendar samo z dovoljenjem ali na željo osebe, ki ji naziv pripada.

28.02.2018