Aplikacije

Seznam aplikacij in opisi delovanja

Kadrovska evidenca

Vodenje in obdelava podatkov o zaposlenih delavcih in zunanjih sodelavc

Delovni čas

Vodenje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev, študentov, pogodbenih in zunanjih sodelavcev

Glavna pisarna

Upravljanje podatkov v glavni pisarni

Finance

Upravljanje finančnih podatkov

Vozni park

Upravljanje voznega parka

Splošno

Tehnične in varnostne informacije, aktivacijska koda, nastavitve