Dogodku/aktivnosti v povezani aplikaciji Razporedi se prek vrste razporeda določi:
 • za kakšen tip dogodka gre; npr.: naročanje na pregled, sestanek, servis, dopoldanska izmena, obisk in
 • način ponavljanja dogodka (enkratni dogodek, ponavljajoči dogodek).
Vrste razporedov se pregledujejo v obliki evidence, ki je urejena po datumu vpisa/spremembe. Najprej so razvrščene vrste razporedov, ki so vpisane/spremenjene zadnje. Na seznamu so naslednje informacije:
 • Naziv vrste razporeda.
 • Način ponavljanja vrste razporeda: enkratni dogodek ali ponavljajoč dogodek v časovnem vrstnem redu (v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).
 • Barva, s katero je v aplikaciji Razporedi obarvan urnik za to vrsto razporeda.
 • Opomba o vrsti razporeda.
 • Status: v kateri fazi je vrsta razporeda:
  • Aktivno: vrsta razporeda je aktualna in se prikaže pri vnosu novega dogodka v povezani aplikaciji Razporedi.
  • Neaktivno: vrsta razporeda ni aktualna in se ne prikaže pri vnosu novega dogodka v povezani aplikaciji Razporedi.
  • Arhivirano: vrsta razporeda je aktualna in se ne prikaže pri vnosu novega dogodka v povezani aplikaciji Razporedi.
Primeri uporabe:
 1. Vodenje planiranih pregledov strank po zdravnikih v ordinaciji (naročanja)
  V Aplikacijo Vrste razporedov je potrebno vpisati, kakšen tip razporeda boste vodili; primer:
  - Naziv vrste razporeda: 'Naročanje'
  - Ponavljanja dogodka: 'Enkratni dogodek'
  - Status: 'Aktivno'
 2. Vodenje pregledov predvidenih sestankov po delavcih
  V Aplikacijo Vrste razporedov je potrebno vpisati, kakšen tip razporeda boste vodili; primer:
  - Naziv vrste razporeda: 'Sestanek'
  - Ponavljanja dogodka: 'Enkratni dogodek'
  - Status: 'Aktivno'
 3. Vodenje tedenskih razporedov delavcev v dve izmeni: dopoldanska (06:00 - 14:00) in popoldanska (14:00-20:00)
  V Aplikacijo Vrste razporedov je potrebno vpisati oba tipa razporeda (dva zapisa).
  Zapis 1:
  - Naziv vrste razporeda: 'Dopoldanska izmena'
  - Ponavljanja dogodka: 'Ponavljajoči dogodek, tedensko, Vsak 1 teden ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih'
  - Status: 'Aktivno'
  Zapis 2:
  - Naziv vrste razporeda: 'Popoldanska izmena'
  - Ponavljanja dogodka: 'Ponavljajoči dogodek, tedensko, Vsak 1 teden ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih'
  - Status: 'Aktivno'
Pri vpisu dogodkov v povezani aplikaciji Razporedi pri vsakem delavcu potem uporabite to vrsto razporeda.

Izpis evidence vrst razporedov


Vpis vrste razporeda na evidenco vrst razporedov


Koristne povezave